ПЕРЕЛІК

обов’язкових документів з питань цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах

Усі основні документи з цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах, в залежності від призначення, діляться на дві групи:

1. Довгострокові документи

2. Щорічні документи

№ з/п Найменування документа Підстава для розроблення документа
1 2 3
1. Довгострокові документи
1 Наказ начальника цивільного захисту «Про організацію і ведення цивільного захисту гімназії». Наказ від 03.09.2009 р. № 814 «Про положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру»
2 План дій органів управління і сил у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану. ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» п.4 Розділу ІІ Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.1 Схема (План) управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.2 План-календар дій органів управління і сил (при раптовому нападу противника за сигналом «Повітряна тривога» та сигналом «Відбій повітряної тривоги» в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і воєнного стану Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.3 Карта району з позначеними на ній місцями розташування закладу, можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки (копія з карт Паспорту ризику району) Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.4 План евакуації закладу в разі НС техногенного та природного характеру ПКМУ від 26 липня 2001 р. N 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівник кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту» п.11 Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.4.1 1. Схема екстреного виводу дітей з приміщень гімназії, збору і шикуванню на майданчику для перевірки повноти проведених евакозаходів, на ______ аркушах. Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.4.2 2. Договір з ЗНЗ № _____ про організацію укриття і безпечного розміщення учнів і персоналу гімназії №___ у разі виникнення НС техногенного і природного характеру. Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2.4.3 3. Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення. Наказ від 03.09.2009 р. № 814
3 Особисті плани дій (папки робочих документів) керівного складу (начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ з евакуації, заступника начальника ЦЗ з МТЗ) Наказ від 03.09.2009 р. № 814
3.1 Витяг із наказу про призначення. Наказ від 03.09.2009 р. № 814
3.2 Функціональні обов’язки посадової особи. ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» п.3 Розділу ІІ Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4 Особисті плани дій (папки робочих документів) командирів формувань Закону України «Про Цивільну оборону України» N 2974-XII від 3 лютого 1993 року ст.11 Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4.1 Витяг із наказу про призначення Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4.2 Функціональні обов’язки командира і особового складу формування Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4.3 Штатно-посадовий список особового складу формування Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4.4 Відомість забезпечення формування матеріально-технічними засобами (Табель до штату) Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4.5 Схема оповіщення особового складу формування Наказ від 03.09.2009 р. № 814
4.6 План приведення формування у готовність Наказ від 03.09.2009 р. № 814
5 Перспективний план розвитку і удосконалення цивільного закладу ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» п.4 Розділу ІІ Наказ від 03.09.2009 р. № 814
6 План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ закладу Наказ від 03.09.2009 р. № 814
7 Необхідні додаткові матеріали з питань управління, зв’язку, оповіщення, організації захисту, матеріально-технічного забезпечення цивільного захисту, тощо Наказ від 03.09.2009 р. № 814
2. Щорічні документи
8 Наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік Наказ від 03.09.2009 р. № 814
9 План підготовки цивільного захисту в наступному році Наказ від 03.09.2009 р. № 814
10 Розклад занять з керівним складом, особовим складом формувань і працівниками закладу (для кожної категорії окремо) Наказ від 03.09.2009 р. № 814
11 Журнал обліку занять Наказ від 03.09.2009 р. № 814
12 Документи щодо підготовки і проведення «Дня цивільної оборони» Наказ від 03.09.2009 р. № 814
12.1 Наказ про підготовку та проведення «Дня цивільної оборони»» Наказ від 03.09.2009 р. № 814
12.2 План підготовки і проведення ««Дня цивільної оборони» » Наказ від 03.09.2009 р. № 814
12.3 Графік проведення «Дня цивільної оборони» Наказ від 03.09.2009 р. № 814
12.4 Наказ про підсумки проведення «Дня цивільної оборони» Наказ від 03.09.2009 р. № 814
13 Доповідь підготовки і стан цивільного захисту закладу в минулому році Наказ від 03.09.2009 р. № 814
14 Куточки ЦЗ Наказ від 03.09.2009 р. № 814

ПЕРЕЛІК

обов’язкових документів з питань цивільного захисту в дошкільних навчальних закладах

Усі основні документи з цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах, в залежності від призначення, діляться на дві групи:

1. Довгострокові документи

2. Щорічні документи

№ з/п Найменування документа
1 2
1. Довгострокові документи
1 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про організацію і здійснення цивільного захисту в ДНЗ».
2 План дій органів управління і сил у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану.
2.1 Схема (План) управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою
2.2 План-календар дій органів управління і сил (при раптовому нападу противника за сигналом «Повітряна тривога» та сигналом «Відбій повітряної тривоги» в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і воєнного стану
2.3 Карта району з позначеними на ній місцями розташування закладу, можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки (копія з карт Паспорту ризику району)
2.4 План евакуації закладу в разі НС техногенного та природного характеру
2.4.1 1. Схема екстреного виводу дітей з приміщень ДНЗ, збору і шикуванню на майданчику для перевірки повноти проведених евакозаходів, на ______ аркушах.
2.4.2 2. Договір з ЗНЗ № _____ про організацію укриття і безпечного розміщення учнів і персоналу ДНЗ №___ у разі виникнення НС техногенного і природного характеру.
2.4.3 3. Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення.
3 Особисті плани дій (папки робочих документів) керівного складу (начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ з евакуації, заступника начальника ЦЗ з МТЗ)
3.1 Витяг із наказу про призначення.
3.2 Функціональні обов’язки посадової особи.
4 Особисті плани дій (папки робочих документів) командирів формувань
4.1 Витяг із наказу про призначення
4.2 Функціональні обов’язки командира і особового складу формування
4.3 Штатно-посадовий список особового складу формування
4.4 Відомість забезпечення формування матеріально-технічними засобами (Табель до штату)
4.5 Схема оповіщення особового складу формування
4.6 План приведення формування у готовність
5 Перспективний план розвитку і удосконалення цивільного закладу
6 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про створення евакогрупи».
2. Щорічні документи
8 Наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік
Додатки: 1.1. Перелік навчальних груп з ЦЗ. 1.2. Тематика з підготовки співробітників ДНЗ. 1.3. Тематика з підготовки невоєнізованих формувань з ЦЗ.
9 План основних заходів з підготовки цивільного захисту ДНЗ на 201__рік.
10 Розклад занять з керівним складом, особовим складом формувань і працівниками закладу (для кожної категорії окремо)
11 Журнал обліку занять
12 Документи щодо підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини».
12.1 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про підготовку та проведення «Тижня безпеки дитини».
12.2 План підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини».
12.3 Графік проведення «Тижня безпеки дитини».
12.4 Наказ начальника ЦЗ ДНЗ «Про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини».
13 Доповідь начальника ЦЗ ДНЗ «Про стан цивільного захисту ДНЗ в минулому році.
14 Куточки ЦЗ
15 Методичне забезпечення (методична література, художня, дидактичний та наочний матеріал, методичні посібники-конспекти) по групах та в методичному кабінеті.
Кiлькiсть переглядiв: 1933

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.